CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÚC VIỆT | Phucvietconsulting.com.vn | Phúc Việt

Hotline: 08 6892 8087

Email:pv@phucvietconsulting.com.vn

các khóa đào tạo nổi bật

HUẤN LUYỆN & THỰC HÀNH 5S
Công cụ cơ bản đóng vai trò quan trọng để tăng năng suất chất lượng
CÔNG CỤ TINH GỌN LEAN
Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) là một hệ thống các phương pháp và công cụ cải tiến năng suất chất lượng
IE - INDUSTRIAL ENGINEERING
Ứng dụng công cụ năng suất chất lượng IE để loại bỏ các lãng phí và bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh: loại bỏ các thao tác thừa, bố trí mặt bằng hợp lý, sắp xếp dây chuyển sản xuất, bố trí người lao động phù hợp,..
BSC - KPI, THỰC HÀNH XÂY DỰNG KPI THEO MBO VÀ OGSM
Xây dựng và áp dụng BSC - KPI thường bị thất bại là do đâu?
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ISO 50001:2018
Quản Lý Năng Lượng Theo ISO 50001:2018, Các Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng giúp doanh nghiệp quản lý năng lượng một cách có hệ thống và khoa học để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và cải tiến năng suất chất lượng.
ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 50001:2018
Đánh giá viên nội bộ ISO 50001:2018 cần phải có các kiến thức kỹ thuật quản lý năng lượng bên cạnh các kiến thức và kinh nghiệp đánh giá các yêu cầu mang tính hệ thống.
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 tăng cường quản lý rủi ro, có tính tích hợp cao, loại bỏ những điều khoản mang tính thủ tục của phiên bản 2008,...
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

TIN TỨC - sự kiện

đối tác - khách hàng

Hotline
Hotline