CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÚC VIỆT | Phucvietconsulting.com.vn | Phúc Việt

Hotline: 08 6892 8087

Email:pv@phucvietconsulting.com.vn

các khóa đào tạo nổi bật

CÔNG CỤ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG IE - LEAN
Cải tiến năng suất chất lượng
QUẢN LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU, XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
​​​​​​​Để xác định các giải pháp hiệu quả năng lượng, các dữ liệu về thông số hoạt động của các hệ thống máy móc thiết bị, các dữ liệu năng lượng tiêu thụ, sản lượng,… được theo dõi, thu thập, phân tích nhằm xác định chính xác các giải pháp đem lại hiệu quả năng lượng.
CÁC GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
Hiệu quả năng lượng từ các giải pháp quản lý và giải pháp kỹ thuật công nghệ
PHÂN TÍCH, CHẨN ĐOÁN VÀ LỰA CHỌN CÔNG CỤ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP
Nhận diện lãng phí, phân tích 4M, chẩn đoán và lựa chọn công cụ năng suất chất lượng phù hợp với doanh nghiệp
CÔNG CỤ TINH GỌN LEAN
Công cụ tinh gọn LEAN là một hệ thống các phương pháp và công cụ cải tiến năng suất chất lượng
IE - INDUSTRIAL ENGINEERING
Ứng dụng công cụ năng suất chất lượng IE để loại bỏ các lãng phí và bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh: loại bỏ các thao tác thừa, bố trí mặt bằng hợp lý, sắp xếp dây chuyển sản xuất, bố trí người lao động phù hợp,..
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ISO 50001:2018
Quản Lý Năng Lượng Theo ISO 50001:2018, Các Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng giúp doanh nghiệp quản lý năng lượng một cách có hệ thống và khoa học để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 tăng cường quản lý rủi ro, có tính tích hợp cao, loại bỏ những điều khoản mang tính thủ tục của phiên bản 2008,...

TIN TỨC - sự kiện

đối tác - khách hàng

Hotline
Hotline