Áp dụng công cụ năng suất chất lượng IE - LEAN
Chương trình IE - LEAN là sự kết hợp công cụ năng suất chất lượng IE và LEAN trong cải tiến năng suất chất lượng

Đối tượng học viên: Những người thực hiện công việc liên quan đến năng suất chất lượng tại doanh nghiệp: Giám đốc doanh nghiệp, giám đốc sản xuất, giám đốc chất lượng, quản đốc, tổ trưởng, trưởng các phòng ban liên quan,…

Đội ngũ giảng viên và chuyên gia tư vấn cao cấp được đào tạo từ các nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Thụy Điển, Hàn Quốc,… 100% giảng viên/chuyên gia năng suất chất lượng được Trung Tâm Năng Suất Nhật Bản đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên và chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng, đã nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, tư vấn năng suất chất lượng, là những chuyên gia có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các doanh nghiệp với vai trò quản lý.

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Liên, ThS.Trần Chánh Thiện, ThS.Hoàng Minh Nghiệp.

Nội dung chương trình bao gồm các công cụ trong IE và LEAN

Các công cụ trong IE:

  • Phân tích và nhận diện lãng phí 
  • 5S, quản lý trực quan
  • Phân tích PQ (Product Quantiy)
  • Phân tích quá trình
  • Phân tích cân bằng chuyền
  • Phân tích lưu đồ
  • Phân tích thao tác (worksampling)
  • Phân tích quá trình kết hợp

​​Các nội dung trong LEAN:

MURI (quá tải), MURA (thất thường, không ổn định), MUDA (các lãng phí thường gặp).

​Lead time: Từ thời điểm đặt hàng đến thời điểm chuyển giao (đo khả năng đáp ứng đơn hàng của doanh nghiệp)

Cycle time: Thời điểm bắt đầu đến thời điểm sẵn sàng chuyển giao

Takt time: là một khái niệm phổ biết trong sản xuất, được tính bởi công thức:

* Sơ đồ chuỗi giá trị,

*  Dòng liên tục

* Hệ thống kéo (PULL) - Kanban – Jidoka -

* Poka Yoke

* Chuyển đổi nhanh (SMED)

* Hệ cảnh báo (ANDON) – Chất lượng từ gốc – 5 Whys

* TPM

* Chuẩn hóa công việc SOP

 

Anh/Chị có nhu cầu vui lòng nhấn "Đăng ký" hoặc trao đổi thêm với chúng tôi qua:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87

Khóa học khác
Tên khóa học
Thời gian
Học phí
Ưu đãi
Đăng ký
03 ngày (19 tiết)
2,5 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
04 ngày (32 tiết)
3,5 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
03 -05 ngày
45 - 60 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
03 ngày
45 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày (16 tiết)
30 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt