BSC - KPI, thực hành xây dựng KPI theo MBO và OGSM
Xây dựng và áp dụng BSC - KPI thường bị thất bại là do đâu ?

Doanh nghiệp của bạn có gặp các vấn đề sau không ?

+ Xây dựng BSC - KPI chưa chuẩn hoặc chưa có KPI

+ Chưa có các hoạt động tạo động lực hiệu quả

+ Đánh giá hiệu quả công việc gặp trở ngại do các công việc và kết quả của các bộ phận có ảnh hưởng lẫn nhau, đầu ra của bộ phận này là đầu vào của bộ phận khác,…

Chương trình đào tạo BSC - KPI, thực hành xây dựng KPI theo MBO và OGSM được thực hiện kết hợp kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm triển khai ở nhiều doanh nghiệp để chúng ta hiểu đúng và đầy đủ về BSC – KPI và xây dựng KPI chuẩn xác nhằm tránh những sai lầm đáng tiếc trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả.

Đồng thời, các hoạt động tạo động lực cần có sự thấu hiểu về khoa học hành vi, quản lý cảm xúc, cùng với những kinh nghiệm trong thực tế quản lý tại các doanh nghiệp.

Khóa học kết hợp lý thuyết và thực hành các hoạt động, các tình huống thực tế, thảo luận, giải đáp các khó khăn gặp phải trong quá trình xây dựng và áp dụng BSC – KPI, để đạt hiệu quả mong đợi của các doanh nghiệp.

Đối tượng học viên: Ban giám đốc, trưởng phòng/bộ phận, nhân viên

Nội dung chương trình và thời gian khóa học:

STT

Thời gian

Nội dung chuyên đề

 
 

1

 

Ngày 1

 

Phần 1. Tổng quan về hệ thống cân bằng điểm (BSC) và chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI).  Mối liên hệ giữa BSC và KPI.

Phần 2. Thiết lập hệ thống cân bằng điểm (BSC)

+ Hệ thống cân bằng điểm (BSC)

+ Các khía cạnh của hệ thống BSC

+ Bản đồ chiến lược Công Ty

+ Quy trình thiết lập và thực hiện BSC

Bài tập tình huống

Phần 3.  Thiết lập, đo lường KPI đơn vị, phòng ban, cá nhân

+ Các yêu cầu đối với KPI

+ Quan hệ giữa các mục tiêu trong tổ chức

+ 08 nguyên tắc xây dựng KPI

Các chương trình tạo động lực

 

2

 

Ngày 2

 

Phần 3.  Thiết lập, đo lường KPI đơn vị, phòng ban, cá nhân (tt)

+ 08 nguyên tắc xây dựng KPI (tt)

+ Hướng dẫn xây dựng và đo lường KPI đơn vị, phòng ban, cá nhân

Các chương trình tạo động lực

 

3

 

Ngày 3

 

Thực hành xây dựng KPI theo MBO và OGSM

 
 

Anh/Chị có nhu cầu tư vấn hoặc cần trao đổi thêm với chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87

Khóa học khác