Công cụ năng suất chất lượng IE - Industrial Engineering
Ứng dụng IE để loại bỏ các lãnh phí và bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh: loại bỏ các thao tác thừa, bố trí mặt bằng hợp lý, sắp xếp dây chuyển sản xuất, bố trí người lao động phù hợp,..

IE là phương pháp sử dụng tổng hợp các công cụ nhằm xác định các lãng phí, các hoạt động không tạo giá trị gia tăng sản phẩm/dịch vụ, cải tiến các hoạt động tại doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Mỗi doanh nghiệp sau khi ứng dụng IE sẽ loại bỏ được các lãnh phí và bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh, cải tiến hoạt động của doanh nghiệp: loại bỏ các thao tác thừa, bố trí mặt bằng hợp lý, sắp xếp dây chuyển sản xuất, bố trí người lao động phù hợp,... giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động, tăng năng suất thiết bị, tăng năng suất vốn,... làm tăng hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp.

Nội dung khóa học bao gồm các công cụ đo lường, phân tích năng suất tại doanh nghiệp từ tổng quan để xác định sản phẩm/dịch vụ nào có ảnh hưởng lớn cần phân tích đến các phân tích chi tiết từng thao tác của người lao động, bao gồm:

  • Phân tích và nhận diện lãng phí 
  • 5S, quản lý trực quan
  • Phân tích PQ (Product Quantiy)
  • Phân tích quá trình
  • Phân tích cân bằng chuyền
  • Phân tích lưu đồ
  • Phân tích thao tác (worksampling)
  • Phân tích quá trình kết hợp

Khóa học 04 ngày bao gồm lý thuyết kết hợp với thực hành áp dụng, để học viên sau khoá học có thể triển khai ngay tại doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia: Giám đốc, các trưởng phòng liên quan năng suất chất lượng, quản lý sản xuất, quản đốc, tổ trưởng,…

Đội ngũ giảng viên và chuyên gia tư vấn cao cấp được đào tạo từ các nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Thụy Điển, Hàn Quốc,… 100% giảng viên/chuyên gia năng suất chất lượng được Trung Tâm Năng Suất Nhật Bản đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên và chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng, đã nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, tư vấn năng suất chất lượng, là những chuyên gia có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các doanh nghiệp với vai trò quản lý.

Anh/Chị có nhu cầu vui lòng nhấn "Đăng ký" hoặc trao đổi thêm với chúng tôi qua:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87

Khóa học khác
Tên khóa học
Thời gian
Học phí
Ưu đãi
Đăng ký
03 ngày (19 tiết)
2,5 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
04 ngày (32 tiết)
3,5 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
03 -05 ngày
45 - 60 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
03 ngày
45 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày (16 tiết)
30 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt