Công cụ năng suất chất lượng IE - Industrial Engineering
Ứng dụng IE để loại bỏ các lãnh phí và bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh: loại bỏ các thao tác thừa, bố trí mặt bằng hợp lý, sắp xếp dây chuyển sản xuất, bố trí người lao động phù hợp,..

IE là phương pháp sử dụng tổng hợp các công cụ nhằm xác định các lãng phí, các hoạt động không tạo giá trị gia tăng sản phẩm/dịch vụ, cải tiến các hoạt động tại doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Mỗi doanh nghiệp sau khi ứng dụng IE sẽ loại bỏ được các lãnh phí và bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh, cải tiến hoạt động của doanh nghiệp: loại bỏ các thao tác thừa, bố trí mặt bằng hợp lý, sắp xếp dây chuyển sản xuất, bố trí người lao động phù hợp,... giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động, tăng năng suất thiết bị, tăng năng suất vốn,... làm tăng hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp.

Nội dung khóa học bao gồm các công cụ đo lường, phân tích năng suất tại doanh nghiệp từ tổng quan để xác định sản phẩm/dịch vụ nào có ảnh hưởng lớn cần phân tích đến các phân tích chi tiết từng thao tác của người lao động, bao gồm:

  • Phân tích PQ (Product Quantiy)
  • Phân tích quá trình
  • Phân tích cân bằng chuyền
  • Phân tích lưu đồ
  • Phân tích thao tác (worksampling)
  • Phân tích quá trình kết hợp

Khóa học 04 ngày bao gồm lý thuyết kết hợp với thực hành áp dụng, để học viên sau khoá học có thể triển khai ngay tại doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia: Giám đốc, các trưởng phòng liên quan năng suất chất lượng, quản lý sản xuất, quản đốc, tổ trưởng,…

Giảng viên: 100% giảng viên do Trung Tâm Năng Suất Nhật Bản cấp chứng nhận "Giảng viên và chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng", và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và tư vấn năng suất chất lượng.

 

Anh/Chị có nhu cầu vui lòng nhấn "Đăng ký" hoặc trao đổi thêm với chúng tôi qua:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87

Khóa học khác
Tên khóa học
Thời gian
Học phí
Ưu đãi
Đăng ký
03 ngày
3 triệu đồng/học viên/khóa
2 triệu đồng/học viên/khóa khi đăng ký và thanh toán trước ngày khai giảng ít nhất 1 tuần
05 ngày (40 tiết)
75 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày
32 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt
01 ngày (8 tiết)
15 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày (16 tiết)
25 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
Đánh giá hiệu quả áp dụng và tư vấn cải tiến theo yêu cầu
05 ngày/lớp
Miễn phí
Dự án hỗ trợ kinh phí (miễn phí)
03 -05 ngày
45 - 60 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
03 ngày
45 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày (16 tiết)
30 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt