Đánh giá viên nội bộ ISO 50001:2018
Đánh giá viên nội bộ ISO 50001:2018 cần phải có các kiến thức kỹ thuật quản lý năng lượng bên cạnh các kiến thức và kinh nghiệp đánh giá các yêu cầu mang tính hệ thống.

Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO - International Organization for Standardization) ban hành ISO 50001 ngày 15/6/2011 về hệ thống quản lý năng lượng, tháng 8/2018 ban hành ISO 50001:2018 ra đời thay thế phiên bản 2011.

Cấu trúc các điều khoản của tiêu chuẩn theo chu trình P-D-C-A

Trong quá trình áp dụng hệ thống, các tổ chức thường có các 03 loại đánh giá:

  • Đánh giá của bên thứ nhất:             đánh giá nội bộ
  • Đánh giá của bên thứ hai:   đánh giá bởi bên liên quan (khách hàng,…)
  • Đánh giá của bên thứ ba:    tổ chức chứng nhận độc lập.

Trong đó, đánh giá nội bộ với mục đích:

  • Xác định sự phù hợp giữa việc thực hiện và các yêu cầu qui định
  • Xác định hiệu lực của hệ thống
  • Tìm kiếm các cơ hội cải tiến

Khác với các tiêu chuẩn khác, ISO 50001:2018 có một số yêu cầu mang tính kỹ thuật mà nhiều chuyên gia đánh giá nội bộ các tiêu chuẩn khác gặp khó khăn khi đánh giá tiêu chuẩn này. Do vậy,

Nội dung khóa học đánh giá viên nội bộ ISO 50001 vừa bao gồm các yêu cầu tiêu chuẩn, các yêu cầu và phương pháp đánh giá nội bộ, tập trung vào các điều khoản có sự khác biệt lớn so với các tiêu chuẩn khác:

Xem xét năng lượng

Đường cơ sở năng lượng

Các chỉ số hiệu quả năng lượng

Thời lượng khóa học: 03 ngày kết hợp lý thuyết và thực hành đánh giá nội bộ để học viên có thể thực hiện ngay sau khi kết thúc khóa học.

Giảng viên: 100% giảng viên có chuyên môn cao, được đào tạo từ các nước Nhật Bản, Thụy Điển,... và các tổ chức quốc tế: UNIDO, ACE,... về quản lý năng lượng, công nghệ tiết kiệm năng lượng; và đã nhiều năm giảng dạy, tư vấn quản lý năng lượng, tiết kiệm năng lượng cho nhiều công ty đạt chứng nhận quốc tế ISO 50001.

Anh/Chị có nhu cầu vui lòng nhấn "Đăng ký" hoặc trao đổi thêm với chúng tôi qua:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87

Khóa học khác
Tên khóa học
Thời gian
Học phí
Ưu đãi
Đăng ký
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
04 ngày (32 tiết)
3,5 triệu đồng/học viên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
03 ngày (24 tiết)
3,2 triệu đồng/học viên
03 -05 ngày
45 - 60 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
03 ngày
45 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt