Đào tạo

Công cụ tinh gọn LEAN

Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) là một hệ thống các phương pháp và công cụ cải tiến năng...

7 công cụ kiểm soát chất lượng

QA/QC thường sử dụng những công cụ nào để phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề chất lượng

Công cụ năng suất chất lượng IE - Industrial Engineering

Ứng dụng IE để loại bỏ các lãnh phí và bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh: loại bỏ các thao...

Nhận diện lãng phí, phân tích, chẩn đoán & lựa chọn công cụ năng suất chất lượng phù hợp

Nhận diện lãng phí, phân tích 4M, chẩn đoán và lựa chọn công cụ năng suất chất lượng phù hợp...

Nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng và ISO 50001:2018

Quản lý năng lượng không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng nhờ các giải pháp quản...

Huấn luyện & thực hành 5S tại doanh nghiệp

Công cụ cơ bản đóng vai trò quan trọng để tăng năng suất chất lượng

Áp dụng công cụ năng suất chất lượng IE - LEAN (miễn phí)

Sở Khoa Học và Công Nghệ TP.HCM hỗ trợ chương trình đào tạo/huấn luyện về Các Công Cụ Năng...

Tên khóa học
Thời gian
Học phí
Ưu đãi
Đăng ký
03 ngày
3 triệu đồng/học viên/khóa
2 triệu đồng/học viên/khóa khi đăng ký và thanh toán trước ngày khai giảng ít nhất 1 tuần
05 ngày (40 tiết)
75 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày
32 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt
01 ngày (8 tiết)
15 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày (16 tiết)
25 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
Đánh giá hiệu quả áp dụng và tư vấn cải tiến theo yêu cầu
05 ngày/lớp
Miễn phí
Dự án hỗ trợ kinh phí (miễn phí)
03 -05 ngày
45 - 60 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
03 ngày
45 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày (16 tiết)
30 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt