Đào tạo

Huấn luyện & thực hành 5S

Công cụ cơ bản đóng vai trò quan trọng để tăng năng suất chất lượng

Các công cụ quản lý chất lượng

QA/QC thường sử dụng những công cụ nào để phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề chất lượng

Công cụ năng suất chất lượng IE - Industrial Engineering

Ứng dụng IE để loại bỏ các lãnh phí và bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh: loại bỏ các thao...

Công cụ tinh gọn LEAN

Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) là một hệ thống các phương pháp và công cụ cải tiến năng...

Cải tiến năng suất chất lượng trong quản lý kho bãi

Quản lý kho bãi là vấn đề nhiều doanh nghiệp quan tâm do ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa,...

BSC - KPI, thực hành xây dựng KPI theo MBO và OGSM

Xây dựng và áp dụng BSC - KPI thường bị thất bại là do đâu ?

Áp dụng công cụ năng suất chất lượng IE - LEAN

Chương trình IE - LEAN là sự kết hợp công cụ năng suất chất lượng IE và LEAN trong cải tiến năng...

Nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng và ISO 50001:2018

Quản lý năng lượng không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng nhờ các giải pháp quản...

Phân tích, chẩn đoán và lựa chọn công cụ năng suất chất lượng phù hợp với doanh nghiệp

Nhận diện lãng phí, phân tích 4M, chẩn đoán và lựa chọn công cụ năng suất chất lượng phù hợp...

Tên khóa học
Thời gian
Học phí
Ưu đãi
Đăng ký
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
04 ngày (32 tiết)
3,5 triệu đồng/học viên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
03 ngày (24 tiết)
3,2 triệu đồng/học viên
03 -05 ngày
45 - 60 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
03 ngày
45 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt