Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 tăng cường quản lý rủi ro, có tính tích hợp cao, loại bỏ những điều khoản mang tính thủ tục của phiên bản 2008,...

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 được ban hành ngày 15/9/2015 (thay thế cho phiên bản cũ ISO 9001:2008).

Phiên bản ISO 9001:2015 cung cấp một số các lợi ích đáng kể, bao gồm cả việc nâng cao khả năng tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng và môi trường, tạo môi trường linh hoạt cho việc sử dụng hệ thống tài liệu và bớt đi các điều khoản yêu cầu. Việc nhấn mạnh phương pháp tư duy dựa trên phân tích rủi ro cũng giúp chúng ta có thể nhận dạng các cơ hội và hướng đến mục tiêu thỏa mãn khách hàng và cải tiến hiệu quả áp dụng hệ thống”.

Anh/Chị có nhu cầu tư vấn hoặc cần trao đổi thêm với chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Hotline: 08 6892 80 87