Huấn luyện & thực hành 5S
Công cụ cơ bản đóng vai trò quan trọng để tăng năng suất chất lượng

5S là một công cụ quản lý vận hành cơ bản đóng vai trò quan trọng để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Khởi động thực hiện 5S không khó đối với các doanh nghiệp, nhưng để duy trì hiệu quả thì không dễ dàng chút nào nên đây vẫn là điều mà lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp quan tâm.

5S là gì và tác động của 5S ?    

Chữ S thứ nhất,Seiri

Chữ S thứ hai,Seiton

Chữ S thứ ba,Seisou

Chữ S thứ tư,Seiketsu

Chữ S thứ năm,Shitsuke

  • 5S đại diện cho các chữ cái đầu của các từ tiếng Nhật: Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu và Shitsuke (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng).
  • Đặc biệt quan trọng là Sàng lọc và Sắp xếp

1. Sàng lọc/Sort (Seiri): Tìm kiếm và loại bỏ những thứ không cần thiết

2. Sắp xếp/Straighten (Seiton): Sắp xếp các vật dụng cần thiết ngăn nắp, theo một trật tự nhất định, tiện lợi khi sử dụng. (Set in order)

3. Sạch sẽ/Shine (Seisou) : Duy trì môi trường làm việc luôn sạch sẽ

4. Săn sóc/Standardize (Seiketsu) : Phát triển 3S trên thành hệ thống để duy trì điều kiện sạch sẽ (tần suất S1, S2, đầu tháng làm gì, đầu tuần làm gì…)

5. Sẵn sàng/Sustain (Shitsuke): Tạo thành một nề nếp, thói quen theo những quy định, quy tắc ở nơi làm việc.

Tác động của 5S: 

  • Nâng cao lợi nhuận nhờ:
    • Tăng doanh thu: mở rộng thêm khách hàng mới thông qua sự tin tưởng cao hơn.
    • Giảm chi phí nguyên vật liệu: Giảm lượng vốn chết/hàng không bán được và tỷ lệ khuyết tật.
    • Giảm chi phí con người: giảm thời gian tìm kiếm

        * 5S giúp cải thiện PQCDS (năng suất, chất lượng, chi phí, vận chuyển, an toàn) và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

PQCDS                                   Tác động

Productivity - Năng suất             Nâng cao tỷ suất hoạt động nhờ loại bỏ thời gian tìm kiếm

Quality       - Chất lượng           Giảm lượng khuyết tật và sai sót trong vận hành

Cost           - Chi phí                  Giảm việc mua dư thừa nguyên vật liệu và hư hỏng do chất lượng

Delivery      - Giao hàng            Nâng cao hiệu quả hoạt động của kho nhờ kiểm soát tốt hàng tồn kho.

Safety        - An toàn                 Giảm tai nạn

          Khóa học 02 ngày kết hợp lý thuyết và thực hành tại nơi làm việc. Khóa học theo yêu cầu có thể bao gồm thêm các ngày tái đánh giá và duy trì.

Duy trì 5S kết hợp Kaizen để tăng hiệu quả cải tiến liên tục.

Đội ngũ giảng viên và chuyên gia tư vấn cao cấp được đào tạo từ các nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Thụy Điển, Hàn Quốc,… 100% giảng viên/chuyên gia năng suất chất lượng được Trung Tâm Năng Suất Nhật Bản đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên và chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng, đã nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, tư vấn năng suất chất lượng, là những chuyên gia có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các doanh nghiệp với vai trò quản lý.

Anh/Chị có nhu cầu vui lòng nhấn "Đăng ký" hoặc trao đổi thêm với chúng tôi qua:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87

 

 

 

Khóa học khác