Huấn luyện & thực hành 5S tại doanh nghiệp
Công cụ cơ bản đóng vai trò quan trọng để tăng năng suất chất lượng

5S là một công cụ quản lý vận hành cơ bản đóng vai trò quan trọng để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Khởi động thực hiện 5S không khó đối với các doanh nghiệp, nhưng để duy trì hiệu quả thì không dễ dàng chút nào nên đây vẫn là điều mà lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp quan tâm.

5S là gì và tác động của 5S ?    

Chữ S thứ nhất,Seiri

Chữ S thứ hai,Seiton

Chữ S thứ ba,Seisou

Chữ S thứ tư,Seiketsu

Chữ S thứ năm,Shitsuke

 

 • 5S đại diện cho các chữ cái đầu của các từ tiếng Nhật: Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu và Shitsuke (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng).
 • Đặc biệt quan trọng là Sàng lọc Sắp xếp

1. Sàng lọc/Sort (Seiri): Tìm kiếm và loại bỏ những thứ không cần thiết

2. Sắp xếp/Straighten (Seiton): Sắp xếp các vật dụng cần thiết ngăn nắp, theo một trật tự nhất định, tiện lợi khi sử dụng. (Set in order)

3. Sạch sẽ/Shine (Seisou) : Duy trì môi trường làm việc luôn sạch sẽ

4. Săn sóc/Standardize (Seiketsu) : Phát triển 3S trên thành hệ thống để duy trì điều kiện sạch sẽ (tần suất S1, S2, đầu tháng làm gì, đầu tuần làm gì…)

5. Sẵn sàng/Sustain (Shitsuke): Tạo thành một nề nếp, thói quen theo những quy định, quy tắc ở nơi làm việc.

 

Tác động của 5S:

 • Nâng cao lợi nhuận:
  • Doanh thu: mở rộng thêm khách hàng mới thông qua sự tin tưởng cao hơn.
  • Chi phí nguyên vật liệu: Giảm lượng vốn chết/hàng không bán được và tỷ lệ khuyết tật.
  • Chi phí con người: giảm thời gian tìm kiếm
 • Chi phí: Giảm việc mua hàng hóa
 • 5S giúp cải thiện PQCDS (năng suất, chất lượng, chi phí, vận chuyển, an toàn) và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

PQCDS                                   Tác động

Productivity - Năng suất             Nâng cao tỷ suất hoạt động nhờ loại bỏ thời gian tìm kiếm

Quality       - Chất lượng            Giảm lượng khuyết tật và sai sót trong vận hành

Cost           - Chi phí                  Giảm việc mua dư thừa nguyên vật liệu và hư hỏng do chất lượng

Delivery      - Giao hàng              Nâng cao kiểm toán tồn kho và giảm tình trạng hụt hàng

Safety        - An toàn                 Giảm tai nạn

          Khóa học 01 ngày kết hợp lý thuyết và thực hành tại nơi làm việc. Khóa học theo yêu cầu có thể bao gồm thêm các ngày tái đánh giá và giải pháp duy trì.

          Giảng viên: 100% giảng viên do Trung Tâm Năng Suất Nhật Bản cấp chứng nhận "Giảng viên và chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng", và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và tư vấn năng suất chất lượng.

Anh/Chị có nhu cầu vui lòng nhấn "Đăng ký" hoặc trao đổi thêm với chúng tôi qua:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87

 

 

 

Khóa học khác
Tên khóa học
Thời gian
Học phí
Ưu đãi
Đăng ký
03 ngày
3 triệu đồng/học viên/khóa
2 triệu đồng/học viên/khóa khi đăng ký và thanh toán trước ngày khai giảng ít nhất 1 tuần
05 ngày (40 tiết)
75 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày
32 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt
01 ngày (8 tiết)
15 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày (16 tiết)
25 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
Đánh giá hiệu quả áp dụng và tư vấn cải tiến theo yêu cầu
05 ngày/lớp
Miễn phí
Dự án hỗ trợ kinh phí (miễn phí)
03 -05 ngày
45 - 60 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
03 ngày
45 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày (16 tiết)
30 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt