Khóa học Quản lý năng lượng ISO 50001:2018, phân tích kỹ thuật tiết kiệm năng lượng
Quản Lý Năng Lượng Theo ISO 50001:2018, Các Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng giúp doanh nghiệp quản lý năng lượng một cách có hệ thống và khoa học để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và cải tiến năng suất chất lượng.

Đối tượng học viên: Những người thực hiện công việc liên quan đến năng lượng tại doanh nghiệp: Giám đốc, người quản lý hệ thống các tiêu chuẩn, người quản lý năng lượng tại doanh nghiệp, kỹ sư, quản đốc, các tổ trưởng, cán bộ kỹ thuật, bảo trì, các trưởng phòng ban liên quan,…

Chương trình: Quản lý năng lượng ISO 50001:2018, phân tích kỹ thuật tiết kiệm năng lượng

STT

Thời gian

Nội dung chuyên đề

 
 

1

Ngày 1

Phần 1. Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 50001:2018

Những điểm mới của ISO 50001:2018 so với ISO 50001:2011

Những tương đồng trong cấu trúc bậc cao của các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 50001:2018,…

Phần 2. Tiêu chuẩn ISO 50001:2018

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001:2018 và hệ thống quản lý tích hợp các tiêu chuẩn

Các yêu cầu kỹ thuật của ISO 50001:2018

Phương pháp và kỹ thuật quản lý năng lượng tại doanh nghiệp

Thực hành các tình huống thực tế của doanh nghiệp

 

2

Ngày 2

Phần 2. Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 (tiếp theo)

Các yêu cầu kỹ thuật của ISO 50001:2018

Phương pháp và kỹ thuật quản lý năng lượng tại doanh nghiệp

Thực hành các tình huống thực tế của doanh nghiệp

 

3

Ngày 3

Phần 3. Các giải pháp quản lý năng lượng cho các hệ thống thiết bị:

  • Hệ thống điện
  • Hệ thống hơi
  • Hệ thống khí nén,
  • Hệ thống lạnh,...

(Chương trình chi tiết sẽ được điều chỉnh phù hợp theo từng nhóm đối tượng)

 

4

Ngày 4

Phần 4. Thực hành áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế tại doanh nghiệp

 

5

Ngày 5

Phần 5. Báo cáo, phân tích, đề xuất cải tiến cho doanh nghiệp.

 
 

Đội ngũ giảng viên và chuyên gia tư vấn cao cấp được đào tạo từ các nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Thụy Điển,… về quản lý năng lượng ISO 50001, công nghệ tiết kiệm năng lượng, đã có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 và giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp.

Anh/Chị có nhu cầu vui lòng nhấn "Đăng ký" hoặc trao đổi thêm với chúng tôi qua:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87

Khóa học khác