Kiểm toán năng lượng
Khảo sát, đo đạc, phân tích dữ liệu hoạt động của máy móc thiết bị để có các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Kiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng các đối tượng sử dụng năng lượng, nhằm tìm cơ hội tiết kiệm năng lượng và đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam, có 03 cấp độ kiểm toán như sau:

  • Kiểm toán năng lượng sơ bộ
  • Kiểm toán năng lượng chi tiết
  • Nghiên cứu khả thi

Trong đó kiểm toán năng lượng chi tiết là một yêu cầu bắt buộc của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Ngoài việc thực hiện theo yêu cầu pháp luật, kiểm toán năng lượng thực sự mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

  • Xác định được cơ cấu sử dụng năng lượng của các khu vực, các hệ thống thiết bị sử dụng năng lượng lớn nhằm giúp doanh nghiệp biết mình cần tập trung vào đâu.
  • Xác định được tình trạng hoạt động của các hệ thống máy móc thiết bị, những thiết bị nào đang hoạt động hiệu quả, những thiết bị nào đang lãng phí năng lượng.
  • Xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng cho từng cụm thiết bị, xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng nhằm có kế hoạch quản lý và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng hay thay đổi công nghệ trong tương lai.

Theo luật, doanh nghiệp có thể tự kiểm toán năng lượng hoặc thuê dịch vụ bên ngoài từ các công ty tư vấn năng lượng. Mỗi loại đều có ưu và nhược điểm, tùy điều kiệm của mỗi donah nghiệp để mình có lựa chọn phù hợp.

Quy trình kiểm toán năng lượng

Mẫu báo cáo kiểm toán năng lượng được quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2012.

Anh/Chị có nhu cầu tư vấn hoặc cần trao đổi thêm với chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87