Năng suất chất lượng

Đại biểu chất vấn về năng suất lao động Việt Nam, Thủ tướng đưa ra 4 nhóm giải pháp thay đổi cục diện

  • Phucvietconsulting
  • 20/04/2017

Đại biểu chất vấn về năng suất lao động Việt Nam, Thủ tướng đưa ra 4 nhóm giải pháp thay đổi cục diện

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chính thức ban hành ngày 15/9/2015 thay thế ISO 9001: 2008

  • Phucvietconsulting
  • 12/03/2021

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chính thức ban hành ngày 15/9/2015 thay thế ISO 9001: 2008

Tổng cục Thống kê: Năng suất lao động người Việt thua Lào, bằng 7% Singapore

  • Phucvietconsulting
  • 24/04/2018

Tổng cục Thống kê: Năng suất lao động người Việt thua Lào, bằng 7% Singapore

Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

  • Phucvietconsulting
  • 23/04/2018

Số 05/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Thông tư 17/2011/TT-BKHCN quy định về giải thưởng chất lượng quốc gia

  • Phucvietconsulting
  • 19/04/2017

Giải thưởng chất lượng quốc gia là giải thưởng chất lượng duy nhất được Thủ Tướng quyết định trao giải, và là một phần trong giải thưởng chất lượng Châu Á Thái Bình Dương.