Tư vấn 5S/Kaizen
Chương trình cơ bản để tăng năng suất và chất llượng, vừa làm nền tảng để phát triển các hệ thống quản lý chuyên sâu.

5S là một công cụ quản lý vận hành cơ bản đóng vai trò quan trọng để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

5S là gì ?     

Chữ S thứ nhất,Seiri

Chữ S thứ hai,Seiton

Chữ S thứ ba,Seisou

Chữ S thứ tư,Seiketsu

Chữ S thứ năm,Shitsuke

 

Các lãng phí trong sản xuất kinh doanh:

1

Lãng phí sản xuất thừa

2

Lãng phí sản xuất hàng khuyết tật

3

Lãng phí tồn kho

4

Lãng phí chờ đợi

5

Lãng phí vận chuyển

6

Lãng phí thao tác thừa

7

Lãng phí công đoạn thừa

 

Trong quá trình duy trì 5S, để phát huy tác dụng của 5S và nâng cao hiệu quả từng công việc thì cần thực hiện Kaizen - cải tiến liên tục.

Kaizen là thay đổi để tốt hơn, Kaizen là một triết lý của người Nhật về việc cải tiến liên tục của toàn thể nhân viên trong tổ chức.

Kaizen là thay đổi phương pháp và/hoặc kỹ năng sử dụng phương tiện để cải tiến. Kaizen là chọn cách làm tốt hơn, không bám dính vào một cách làm, nghiên cứu, suy nghĩ để đề ra cách làm mới.

Trong quá trình cải tiến năng suất chất lượng, có hai cách tiếp cận:

– Cách tiếp cận cải tiến từng bước – Kaizen.
– Cách tiếp cận thay đổi mang tính đột phá – Đổi mới

Kaizen được các công ty Nhật rất quan tâm và áp dụng, là sự cải tiến liên tục của mỗi nhân viên trong công việc hằng ngày, sự thay đổi ít tốn chi phí đầu tư ban đầu nhưng cần kiên trì trong thời gian dài. Để Kaizen thành công thì phải có cam kết quả lãnh đạo, và sự nhiệt tình tham gia của cán bộ quản lý và nhân viên.

Đổi mới được các doanh nghiệp Phương Tây áp dụng nhiều, đó là sự thay đổi mang tính đột phá như thay đổi công nghệ, kỹ thuật, quy trình sản xuất,…Sự đổi mới cần chi phí đầu tư ban đầu lớn, cho thấy rõ hiệu quả ngay sau khi thay đổi công nghệ/kỹ thuật,…

Ngày nay, các doanh nghiệp thường kết hợp cả Kaizen và Đổi mới trong quá trình cải tiến nhằm đạt được hiệu quả tối đa từ công nghệ và cải tiến liên tục từng hoạt động của người lao động.

Các bước tư vấn tư vấn 5S/Nhận diện lãng phí/Thực hiện Kaizen tại doanh nghiệp:

Bước 1: Khảo sát hiện trạng

Bước 2: Tổ chức huấn luyện (chương trình huấn luyện kết hợp lý thuyết và thực hành gắn liền với hiện trạng từng doanh nghiệp), thực hành nhận diện lãng phí.

Bước 3: Thực hiện từng S (từng bộ phận/cá nhân thực hiện theo sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn) và cải tiến những lãng phí/bất hợp lý được nhân diện.

Bước 4: Đánh giá kết quả

Bước 5: Kế hoạch duy trì và cải tiến liên tục

Chuyên gia tư vấn cao cấp được đào tạo từ các nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Thụy Điển, Hàn Quốc,… 100% giảng viên/chuyên gia năng suất chất lượng được Trung Tâm Năng Suất Nhật Bản đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên và chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng, đã nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, tư vấn năng suất chất lượng, là những chuyên gia có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các doanh nghiệp với vai trò quản lý.

Anh/Chị có nhu cầu tư vấn hoặc cần trao đổi thêm với chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87