Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, ISO 50001,...
ISO và các tiêu chuẩn sử dụng phổ biến

ISO là gì?

ISO Là tên viết tắt của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (International Organization for Standardization)

  • Là tổ chức lớn nhất thế giới về phát triển các tiêu chuẩn quốc tế, được thành lập năm 1947
  • Là tổ chức xác định các đặc điểm kỹ thuật cho các sản phẩm, dịch vụ và thực hành tốt
  • Là tổ chức lấy sự đồng thuận toàn cầu để phá vỡ các rào cản thương mại Quốc tế
  • Có trên 160 nước thành viên

Các tiêu chuẩn ISO phổ biến doanh nghiệp thường áp dụng như sau:

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

ISO 9001 là  tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng. Phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 được ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 . Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là hệ thống nền tảng áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức, thường được xây dựng trước tiên để đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các mong đợi của chủ doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh và quản lý được các rủi ro có thể xảy ra.

 

TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và các chính sách về môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn cầu. Phiên bản mới nhất là ISO 140001:2015 được ban hành ngày 15/09/2015.

 

TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn mới nhất về quản lý an toàn thực phẩm được ban hành ngày 19/6/2018, thay thế cho phiên bản 2005 được ban hành ngày 01/09/2005.
ISO 22000:2018 được xây dựng dựa trên nền tảng của việc thực hành các nguyên tắc HACCP, GMP trong toàn chuỗi thực phẩm.

 

TIÊU CHUẨN HACCP

Tiêu chuẩn HACCP (viết tắt của “Hazard Analysis and Critical Control Points”). Tiếng Việt nghĩa là “Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn”, dựa trên việc kiểm soát giới hạn các mối nguy hại tại các điểm trọng yếu trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm của doanh nghiệp.
 

TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, được ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2018.

 

TIÊU CHUẨN ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý năng lượng, được ban hành vào năm 2018 thay thế phiên bản ISO 50001:2011. Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018 tích hợp cấu trúc bậc cao với ISO 9001:2015, bên cạnh các yêu cầu mang tính hệ thống, hệ thống này có các yêu cầu kỹ thuật về việc quản lý và vận hành các hệ thống máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhất. 

Mỗi lĩnh vực hoạt động khác nhau sẽ yêu cầu các hệ thống quản lý phù hợp, các hệ thống ISO 14001, ISO 22000, HACPP, ISO 45000, ISO 50001,… thường sẽ được các doanh nghiệp áp dụng nhằm đạt được những mục tiêu quản lý theo từng lĩnh vực.