Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng
Hiệu quả đem lại là một con số định lượng, hệ thống quản lý năng lượng hoạt động tốt sẽ cho thấy lượng năng lượng tiêu thụ để tạo ra một sản phẩm/dịch vụ giảm dần.

Tiêu hao năng lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh đã làm cho chi phí năng lượng chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm/dịch vụ ở nhiều doanh nghiệp, còn làm phát thải ô nhiễm ra môi trường. Từ ý thức của người lao động, cách thức vận hành máy đến việc phân tích dữ liệu năng lượng, phát hiện các nguyên nhân gây lãng phí và có giải pháp kịp thời của hoạt động quản lý năng lượng giúp doanh nghiệp quản lý chi phí năng lượng một cách có hệ thống, giúp tiết kiệm từ 10% đến 20% năng lượng tiêu thụ mà chưa cần thực hiện các giải pháp kỹ thuật hay đầu tư công nghệ.

Đồng thời, hoạt động quản lý năng lượng còn giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hoạt động của từng thiết bị/cụm thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn để có quyết định chính xác cho việc đầu tư công nghệ mới hay các giải pháp kỹ thuật chi phí lớn nhằm đạt được hiệu quả kinh tế và giảm chất thải ra môi trường.

Thực tế đã chứng minh:

Hình 1. Chi phí năng lượng khi doanh nghiệp chưa có hệ thống quản lý năng lượng

Hình 2. Chi phí năng lượng khi doanh nghiệp có hệ thống quản lý năng lượng

Các doanh nghiệp đều mong muốn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng đáp ứng yêu cầu của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 nhưng phải thực sự đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

Để tiết kiệm được năng lượng và hỗ trợ các hệ thống khác phát triển, hệ thống quản lý năng lượng tại doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở các thành phần:

  • Chính sách năng lượng
  • Thành phần nhân sự quản lý năng lượng
  • Truyền thông – đào tạo
  • Đo lường, giám sát năng lượng
  • Tạo động lực, khuyến khích tiết kiệm năng lượng
  • Đầu tư nguồn lực: con người, tài chính,…

Hệ thống quản lý năng lượng thành công trước hết phải có cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp, các chỉ số hiệu suất năng lượng được thiết lập cùng hệ thống quan trắc, các dữ liệu được cập nhật, theo dõi và phân tích, so sánh với đường đường cơ sở năng lượng và mục tiêu đặt ra từng giai đoạn, để có giải pháp kịp thời nhằm tránh lãng phí, đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng và đạt được mục tiêu đặt ra.

Chuyên gia tư vấn: 100% chuyên gia tư vấn có chuyên môn cao, được đào tạo từ các nước Nhật Bản, Thụy Điển,... và các tổ chức quốc tế: UNIDO, ACE,... về quản lý năng lượng, công nghệ tiết kiệm năng lượng; và đã nhiều năm giảng dạy, tư vấn quản lý năng lượng, tiết kiệm năng lượng cho nhiều công ty đạt chứng nhận quốc tế ISO 50001.

Anh/Chị có nhu cầu tư vấn hoặc cần trao đổi thêm với chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87